شجریان از علنی شدن انتساب خود به جریان فتنه دلخور شده است. این روزنامه افزود هر سال ماه مبارک رمضان مناجات ربنای شجریان به طور مکرر از صدا و سیما پخش می‌شد و طی 30 سال گذشته مردم روزه‌دار انسی با این دعا گرفته بودند اما در پی مواضع نسنجیده شجریان که در حوادث فتنه پارسال با تشویق و مشورت‌های غلط برخی نزدیکان به این جریان گرایش پیدا کرد و در برخی رسانه‌های خارجی به نفع جنبش سبز موضع‌گیری کرد لذا صدا و سیما هم ماه رمضان امسال پخش آثار شجریان را متوقف کرد.

اما شنیده‌های موثق رسالت حاکی است که شجریان از انتساب مواضع و علنی شدن این ماجرا به شدت دلخور شده است. یکی از نزدیکان شجریان در ملاقاتی با یک مقام غیر دولتی خواستار چاره جویی برای حل مشکل شده است. یک مشاور شجریان خبر داده که وی حاضر است برای فاصله گرفتن از جریان فتنه برنامه‌ای مناسب برای جبران خطاهای گذاشته‌اش اجرا نماید.

منبع:رسالت